LS-Central-for-retail-staff-management-main-header

Upravljajte svojim osobljem brzo i lako


ZATRAŽITE DEMO ZATRAŽITE PROCENU

Upravljanje osobljem

Povećajte produktivnost i zadovoljstvo vašeg osoblja. Planirajte raspored osoblja, dodelite zadatke, pratite i odobravajte radne sate i dobijte jasan uvid u vaše osoblje, troškove i budžetske zahteve.

FT LS Central for retail-staff management-Reduce manual jobs and save time-tablet-surface pro

Smanjenje ručnog rada i uštede vremena

Centralizovan pristup za praćenje radnih sati i zadataka radnog osoblja u odnosu na plan i budžet vašeg preduzeća. Ovaj pregled pojednostavljuje planiranje osoblja i dodeljivanje radnih zadataka. Sistem automatski proverava radno vreme u odnosu na plan i obaveštava menadžera u slučaju nepravilnosti ili grešaka.


Održavanje potpune kontrole nad troškovima vašeg osoblja

Uz LS Central možete lako proceniti troškove osoblja i analizirati njihove performanse. Sve informacije su dostupne na jednom mestu tako da možete brzo da upoređujete različite lokacije ili vremenske periode, kao i da analizirate troškove svakog zaposlenog na osnovu koda, smene i uloge. Ove podatke možete porediti sa podacima o ostvarenoj prodaji  i na taj način možete definisati platu na osnovu procenta od prodaje.

FT LS Central for retail-staff management-Keep total control over staffing costs-laptop

FT LS Central for retail-staff management-Communicate clearly with employees-tablet-mobile

Jasna komunikacija sa zaposlenima

Pružite svom osoblju potrebnu fleksibilnost, uz praćenje i održavanje unapred definisanog kadrovskog budžeta. Sistem omogućava da u okviru portala za zaposlene, sami zaposleni mogu da prate svoje sate, imaju kompletan pregled nad rasporedom budućih smena, da traže promenu smene ili slobodan dan od svog menadžera, kao i da prate odgovore svojih menadžera na njihove zahteve. Sistem odmah upozorava menadžere da postoje zahtevi zaposlenih na koje moraju da odgovore.


Zašto softversko rješenje za upravljanje osobljem LS Retail?

i-LS Central for retail-staff management-Salary management

Upravljanje platama

Uporedite stvarne troškove osoblja sa vašim budžetom i osigurajte ažurno vođenje radnih sati putem alata za automatizovanu kontrolu.

i-LS Central for retail-staff management-Sales commission

Procenat od prodaje

Sistem obračunava i obaveštava o ostvarenoj prodaji, tako da na jednostavan način možete nagraditi svoje najbolje zaposlene.

i-LS Central for retail-staff management-Loss prevention

Sprečavanje gubitaka na vreme

Zaštitite svoje marže: sistem prati i analizira sve transakcije i obaveštava menadžere kada se transakcije poklope sa unapred definisanim graničnicima.

i-LS Central for retail-staff management-Staff permissions

Dozvole za osoblje

Upravljajte centralizovano vašim osobljem i njihovim ovlašćenjima za obavljanje određenih operacija, kao na primer povraćaj robe, prodaja putem unapred definisanih popusta i još mnogo toga.

i-LS Central for retail-staff management-Fast time registration

Brza registracija radnih sati

Omogućite vašem osoblju da brzo registruju svoj dolazak i odlazak sa posla putem karica, ID-a, skeniranja oka ili otiska prsta na POS-u.

i-LS Central for retail-staff management-Error identification and resolution

Identifikovanje grešaka i donošenje odluka

Putem registrovanja radnog vremena i informacija o planu i budžetu na jednom mestu možete lako da poredite planirane i ostvarene rezultate, kao i da donosite dobre poslovne odluke.

cta-homepage-1

Vi imate pitanje, mi imamo odgovor

Izbor pravog POS sistema ili softvera za upravljanje poslovanjem može biti teško. Tu smo da vam pomognemo na svakom koraku vašeg putu. Stupite u kontakt sa našim stručnjacima kako biste dobili konkrente predloge koji su prilagođeni vašim jedinstvenim potrebama.
 

Kontaktirajte nas Naši partneri