LS Central inventory product management main header

Jedna softverska platforma,
od početka do kraja.


ZATRAŽITE DEMO ZATRAŽITE PROCENU

Upravljanje proizvodima

Upravljajte centralizovano i ažurirajte proizvode, cene i ponude na svim vašim kanalima prodaje. Dodeljivanje određenih dimenzija vašim artiklima može vam pomoći da bolje razumete koja boja, veličina ili stil su najpopularniji za svaki proizvod, tako da možete napraviti najbolji redosled varijanti. Kreirajte ponude i promocije centralizovano za sve vaše prodajne lokacije ili samo za određene prodavnice.

Serial

Grupni uvoz stavki i lista

Lako uvezite datoteke od dobavljača, kreirajte i ažurirajte ključne stavke za kompaniju sa informacijama koje uključuju šifru artikla, barkod, opis, grupu artikla, veličinu i boju, nabavnu i prodajnu cenu. Funkcionalnost uvoza stavki je automatizovana, ali možete proveriti, ručno ispraviti i dopuniti informacije pre nego što se stavke ažuriraju.


Organizovanje stavki u više hijerarhija

Svi artikli na zalihama se mogu kategorizovani na osnovu hijerarhije od tri nivoa, kao i neograničenih specijalnih grupa i atributa. Ova hijerarhija vam omogućava da pretražujete artikle i ažurirate informacije o proizvodu brzo i jednostavno.

FT LS Central for retail-product management-Organize items in multiple hierarchies-pos-tablet-HP-engage one-surface pro-

FT LS Central for retail-product management-Manage offers and promotions-pos-tablet-mobile-hp-engage one-iphone x-surface pro

Upravljanje ponudama i promocijama

Kreirajte ponude i promocije koje maksimiziraju ponovljene kupovine i zadovoljstvo kupaca. Ponude se mogu aktivirati na POS-u za pojedine stavke ili grupu stavki, na osnovu parametara kao što su kupljena količina, posedovanja lojalti kartice, određenih atributa lojalnosti, tipa tendera, kupona, iznosa transakcije i sl.


Dodavanje atribute i dimenzije

Dodelite jedinstvene atribute za svaku stavku (na primer, boju, materijal ili stil). Zatim ove informacije možete koristiti za:

  • Unapređenje i održavanja zaliha
  • Dobijanje tačnih informacija o prodatim proizvodima
  • Adekvatnu reorganizaciju robe
  • Unapređenje usluge kupcima: na POS terminalu osoblje može pretraživati stavke po atributima (na primer, veličina).
FT LS Central for retail-product management-Add attributes and dimensions-aures-sango-pos

Zašto softversko rešenje za upravljanje proizvodima LS Central?

i-pet stores-Manage all your locations from headquarters

Centralizovano upravljanje

Kreirajte i upravljajte centralizovano vašim informacijama o proizvodu, cenama, ponudama, promocijama i više, putem svih kanala prodaje.

i-ls central for restaurants-starter main dessert

Fleksiblne cene

Da li upravljate sa više brendova? Uz LS Central možete dodeliti različite cene za pojedine prodavnice ili grupe prodavnica.

i-travel retail-Manage offers and promotions

Ponuda sa više opcijama

Od periodičnih popusta do raznih kombinacija i uparivanja, od kupovine više proizvoda do pogodbi, sistem vam omogućava da postavite ponude sa više opcija i koje vam najviše odgovaraju.

i-electronics-Become more agile

Upravljanje životnim ciklusom artikla

Pratite istoriju svakog prodajnog artikla, uključujući promenu cene, aktivne ponude, profitabilnost artikla i prosečni nivo zaliha na kraju sezone.

Vi imate pitanje, mi imamo odgovor

Izbor pravog POS sistema ili softvera za upravljanje poslovanjem može biti teško. Tu smo da vam pomognemo na svakom koraku vašeg putu. Stupite u kontakt sa našim stručnjacima kako biste dobili konkrente predloge koji su prilagođeni vašim jedinstvenim potrebama. 

Kontaktirajte nas Naši partneri