LS-Central-inventory-main-header

Pokrenite vaše celokupno poslovanje uz pomoć jedne softverske platforme


ZATRAŽITE PROCENU ZATRAŽITE DEMO

Zalihe

Optimalno upravljajte svojim zalihama putem održavanje minimalnog nivo zaliha i vođenju računa o nedostatku zaliha, uz pomoć kombinacije manuelnog i automatskog alata za dopunu zaliha.

FT LS Central for retail-inventory management-Manual replenishment with allocation planning-tablet-surface pro

Ručno dopunjavanje sa planiranjem raspodele

LS Central plan raspodele vam pomaže da:

  • Upravljate sezonskim artiklima
  • Planirate proces kupovine
  • Vršite raspodelu arikala po prodavnicama
  • Planirate potrebne količine za skladište

Sistem vam nudi različite nivoe kontrole korisnika. Na primer, maloprodavci mogu da koriste metod ručne dopune kako bi specifične akcije došle do prodavnica ili partnera za franšizu.


Automatsko dopunjavanje sa predviđanjem

Uštedite vreme putem automatizacije osnovnih zadataka na polju dopune. Sistem može da odredi količinu koju je potrebno ponovo naručiti za određenu prodavnicu i/ili skladište, pojednostavi distribuciju i planiranje artikala, smanji trošak zaliha i poveća dostupnost artikla u svim vašim prodavnicama i skladištima.

Višestruke metode prognoziranja vam pomažu da pratite sve trendove u istoriji prodaje, uključujući sezone, praznike i godišnje događaje. Takođe, sistem određuje nivo optimalnih zaliha na osnovu varijacija u prodaji.

FT LS Central for retail-inventory management-Automatic replenishment with forecasting-laptop-1

FT LS Central for retail-inventory management-Open-to-buy functionality-ipad-tablet-1

„Open-to-buy“ funkcionalnost

Kontrolišite iznos uloženog kapitala u proizvode tokom prodajnog ciklusa. Ova funkcionalnost vam omogućava da:

  • Održavate kontrolu nad proizvodima koji su dostupni u svakoj prodavnici
  • Upravljate budžetom prodaje i nabavke
  • Izračunate razliku između potrebnih i raspoloživih zaliha, uključujući raspoložive zalihe, zalihe na putu i neizvršene naloge.

Zašto LS Central rešenje za upravljanje zalihama?

i-ls central for retail-correct stock coverage

Dobra pokrivenost zaliha

Saznajte koliko dugo će vam zalihe trajati i steknite uvide o tome koje stavke imate previše ili premalo na zalihama.

i-ls central for retail-stock planning per store capacity

Planiranje zaliha prema kapacitetu skladišta

Optimizujte svoje količine zaliha i kombinaciju proizvoda na osnovu kapaciteta vaših prodavnica.

i-ls central for retail-assortment plan

Planiranje asortimana

Jednostavno planirajte asortiman artikala u svojim prodavnicama pomoću intuitivnog pristupa „odozgo na dole“ koristeći hijerarhiju stavki.

i-ls central for retail-total visibility over inventory

Ukupna vidljivost nad zalihama

Imajte u svakom trenutku jasan pregled svih dostupnih zaliha u celoj kompaniji, uključujući depozite i interna trebovanja.

i-ls central for retail-manage inventory on mobile devices

Upravljanje zalihama putem mobilnog uređaja

Obavite proces dostave zaliha prodajnim mestima putem mobilnih uređaja, uključujući primanje i dostavu robu.

i-ls central for retail-the right variants in each location

Prava varijanta na svakoj lokaciji

Sistem koristi istorijske podatke o prodaji kako bi izračunao pravu količinu proizvoda  u svakoj varijanti (veličina, boja, itd.) za svako vaše prodajno mesto.

Vi imate pitanje, mi imamo odgovor

Izbor pravog POS sistema ili softvera za upravljanje poslovanjem može biti teško. Tu smo da vam pomognemo na svakom koraku vašeg putu. Stupite u kontakt sa našim stručnjacima kako biste dobili konkrente predloge koji su prilagođeni vašim jedinstvenim potrebama. 

Kontaktirajte nas Naši partneri